Hemoroid Tedavisi

 • Hemoroid Tedavisi

  Hemoroid Tedavisi

  Hemoroidal hastalıklar tedavi derecesine bağlı olarak değişmektedir. Cerrahi tedavi, ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişikliği ana tedavi yöntemleridir.
 • İlaç Tedavisi

  İlaçla tedavide kortikosteroid içeren pomadlar, ağrı kesici kremler, dışkıyı yumuşatan ilaçlar ve kan dolaşımı düzenleyicileri kullanılır.
 • De Longo Tekniği

  1993′te Antonio Longo tarafından yayınlanmış bir yöntemdir. 2., 3. ve 4. derece hemoroidlerde uygulanmaktadır.
 • Bant Ligasyonu

  Hemoroidal doku bir tüpün içine vakumlanarak dibine lastik bant konmakta, dolaşımı kesilmekte ve bir süre sonra düşmesi sağlanmaktadır.
 • Skleroterapi

  Damar komşuluğuna verildiğinde damar duvarında yaptığı yıkım sonucunda duvarların birbirine yapışmasına ve böylece de hemoroidal dokunun sönmesine neden olur.
 • Açık Hemoroidektomi

  1937′de Milligan-Morgantarafından yayınlanmış bir yöntemdir. 3. ve 4. derece hemoroidlerde uygulanmaktadır.
 • Lazer (Infrared)

  Hemoroidal dokuyu oluşturan damar yumağında ısı hasarı oluşturularak damar yumağının kapanması sağlanır.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri

  Hemoroidal hastalıkta karşılaşılan en sık tetikleyici neden kabızlık ve ıkınmadır. Dışkının kıvamını yumuşatıcı diyet önlemleri hastalığın kontrol altına alınmasında önemli ve etkilidir.